Bibliografija radova na projektu

Bibliografija radova na projektu (kronološkim redom objavljivanja):

Horvat, Jasna, Mijoč, Josipa i Tomašević, Nives: ”DIGITAL EXCHANGE OF UNPUBLISHED AUTHORIAL CONTENT (A PRECONDITION FOR ESTABLISHING CREATIVE MARKET)” u: 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ECONOMY OF EASTERN CROATIA – VISION AND GROWTH / Mašek Tonković, Anka (ur.). – Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ; Ekonomski fakultet u Osijeku , 2017. 211-218.

Kolanović, Maša: ”Capitalism beneath the Mythical Beginning: The ‘Discovery’ of America as a Topic of Twentieth-Century Croatian Literature” u: The Errant Labor of the Humanities: Festschrift Presented to Stipe Grgas. Ed. Sven Cvek, Borislav Knežević and Jelena Šesnić. Zagreb: FF press, 2017, str. 119-141.

Molvarec, Lana: ”Gastarbajter”, u: Ista: Kartografije identiteta. Predodžbe izmještanja u hrvatskoj književnosti od 1960-ih do danas, Zagreb: MeandarMedia 2018. str. 233-291.

Kolanović, Maša: ”The Convenient Fiction of Geopolitics: Rethinking ‘America’ in the Geopolitical Imagination of Yugoslav Culture”, u: Saunders, Robert i Strukov, Vlad, ur.: Popular Geopolitics: Plotting an Evolving Interdiscipline, Routdledge, London i New York, 2018, str. 129-151.

Falski, Maciej: ”Czytanie i ontologija narodu. Chorwacki i słowénski ruch czytelniany w drugiej połowie XIX w.” u: Łukaszyk, Ewy i Wierzbickiey, Krystyny-Trwogi, ur.: NIEWŁASNE LEKTURY. OD PISARSTWA W JĘZYKU WYUCZONYM DO WIELOŚCI KULTUR CZYTANIA, Wyzdal ”Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski, Waszawa, 2018, str. 95-114.

Jelača, Dijana (2018): ”Imam hiljadu problema, ali ljubav nije jedan: sponzoruša u prekarnoj tranziciji 21. stoljeća” u: Brković, Ivana i Pišković, Tatjana, ur.: Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 46. seminara Zagrebačke slavističke škole, FF press, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2018, str. 77-94.

Tatjana Jukić: ”Svjetski rat i irupcija vremena u hrvatsku književnost” u:
Riječki filološki dani 11. Zbornik radova. ur. Lada Badurina, Nikolina
Palašić. Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2018, str. 357-369.

Kolanović, Maša: ”Kako se kalio kapitalistički Božić. Potrošačka artikulacija Božića u ranoj fazi ekonomske tranzicije u Hrvatskoj” u: Rudan, Evelina; Nikolić, Davor; Tomašić, Josipa, ur.: Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zbornik u čast Stipi Botici, Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica Hrvatska, Zagreb, 2018, str. 529-550.

Kolanović, Maša: ”Back to the Future of (Post)Socialism: The Afterlife of Socialism in Post-Yugoslav Cultural Space” in: Bailyn, John Frederick, Jelača, Dijana and Lugarić, Danijela, eds.: The Future of (Post)Socialism: Eastern European Perspectives, SUNY Press, Albany, 2018, str. 165-194.

TEMAT ”EKONOMIJA I KNJIŽEVNOST: SMJEROVI ISTRAŽIVANJA” u Književna smotra, 2018, br. 189 (3), str. 21-58.

Tekstovi:

Kolanović, Maša: ”Ekonomija i književnost”, str. 21-24.

Drenjančević, Ivana: ”Ujevićeva Kolajna tekstualnih dugova”, str. 25-34.

Molvarec, Lana: ”Od šegrta do proletera: konstrukcija klase u hrvatskom             dječjem romanu (1895-1937)”, str. 35-50.

Falski, Maciej: ”Mecene i nacionalno blago. Komparativno čitanje hrvatskog         i slovenskog konteksta institucionalizacije književnosti u predilirskom                     vremenu”, str. 51-58.

Kolanović, Maša:  ”Kad je socijalizam bio mlad, a Zapad relativno naopako. Flakerovi zapisi s putovanja Zapadnom Europom u Sjevernu Ameriku 1950. i 1951.” u: Flaker, Aleksandar: Bez linije: ”Volendamom” iz Nizozemske u Sjevernu Ameriku 1950. i 1951., Brnčić, Jadranka, Flaker, Gorana i Kolanović, Maša, ur., Durieux, Zagreb, 2018. str. 239-265.

Lugarić, Danijela: ”Drugo i drugost: bilješke o Tolstojevoj
„engleskoj” Anni Kareninoj” u ista: Izleti u Drugo: rasprave o ruskoj književnosti, filmu i popularnoj kulturi, Zavod za znanost o književnosti i  FF press, Zagreb, 2019, str. 21-36.

Lugarić, Danijela: ”Žena kao potrošačica i čuvarica granice u (ranom) sovjetskom socijalizmu: film Zavjera prokletih, romani Dvanaest stolica i Zlatno tele Il’fa i Petrova te reklamni plakati” u: Izleti u Drugo: rasprave o ruskoj književnosti, filmu i popularnoj kulturi, Zavod za znanost o književnosti i  FF press, Zagreb, 2019, str. 37-83.

TEMAT ”Culture and Economy [Kultura i ekonomia]” u časopisu ”Colloquia  Humanistica” br. 8 (2019)

Kolanović, Maša: The Transformation of Economic Imagery in Croatian Culture in the 1990s

Molvarec, Lana: Economic Transactions between Characters: Representations of Tourism Practices in Contemporary Croatian Literature and Culture

Lugarić-Vukas, Danijela:
The Vow to Testify: On the Gulag and Intertextual Economy of Literature (Karlo Štajner, Varlam Shalamov, Danilo Kiš)

Horvat, Jasna i Mijoč, Josipa: NAKLADNIŠTVO 2019. Istraživačka studija djelatnika u nakladništvu Republike Hrvatske, Andizet – Institut za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji, Osijek, Alkar, 2020

Hameršak, Marijana: ”Popisi pretplatnika kao paratekst:
od društvene hijerarhije do zamišljene zajednice”, Književna smotra : Časopis za svjetsku književnost, Vol. 52 No. 195(1), 2020, str. 129-144.

Horvat, Jasna; Mijoč, Josipa i Buljubašić, Ivana: ”Ekonomsko određenje književnosti” u: Kolanović, Maša i Molvarec, Lana: Povijest, tekst, kontest: zbornik radova posvećen Krešimiru Nemecu, Zagreb: Hrvatska sceučilišna naklada, 2020, str. 237-251.

Horvat, Jasna: ”Središnje mjesto književnoga teksta u koncentričnim kružnicama kreativne industrije”, Republika: časopis za književnost, umjetnost i društvo,  3/4, ožujak-travanj 2020,  str. 156-164.

Kolanović, Maša: Nit kapitalizma i urbani (kon)tekst: poetika i politika Nemecova Čitanja grada u: Kolanović, Maša i Molvarec, Lana: Povijest, tekst, kontest: zbornik radova posvećen Krešimiru Nemecu, Zagreb: Hrvatska sceučilišna naklada, 2020, str. 55-65.