doc. dr. sc. Maša Kolanović, voditeljica projekta

Maša Kolanović rođena je 19. studenoga 1979. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1998. upisala je studij kroatistike i komparativne književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala u listopadu 2003. godine. Doktorirala je u travnju 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom „Hrvatski roman i popularna kultura od socijalizma do tranzicije“. Od travnja 2004. godine radi kao znanstvena novakinja na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Usavršavala se na Sveučilištu u Beču ak. god. 2005./06. u sklopu Herderove stipendije i na Sveučilištu Texas u Austinu (SAD) u sklopu stipendije Junior Faculty Development Program tijekom proljetnog semestra ak. god. 2011/12. te na Trinity College u Dublinu (Irska) u ožujku i travnju 2017 u sklopu stipendije Trinity Long Room Hub Research Fellowship. 2010. godine nagrađena je godišnjom nagradom za znanstvene novake Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa iz područja humanističkih znanosti. Od siječnja 2015. izabrana je u nastavno-znanstveno zvanje stručne suradnice-docentice na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku, a od ak. god. 2016/17. je predstojnica Katedre za noviju hrvatsku književnost. Do sada je objavila članke o književnosti i popularnoj kulturi i knjigu ”Udarnik! Buntovnik? Potrošač…Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije” (Naklada Ljevak, Zagreb, 2011) te uredila zbornike ”Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva” (Zagrebačka slavistička škola – FF press, Zagreb, 2013) i ”The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia: (post)Socialism and its Other” (Palgrave Macmillan, New York, 2017 zajedno s D. Jelača i D. Lugarić). Članica je uredništva časopisa Književna smotra.

Voditeljica projekta u sklopu projektnog istraživanja bavi se temom ”Američki kapitalizam i hrvatska književna kultura: uzajamne predodžbe”.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=269062