prof. dr. sc. Helena Sablić-Tomić

Helena Sablić-Tomić (Osijek, 1968) diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku 1992. godine. Školske godine 1992/93. upisala je poslijediplomski studij Hrvatska književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a na istome je fakultetu 1997. godine obranila magistarski rad pod naslovom “Kratka priča devedesetih: biblioteka i autori časopisa Quorum”. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2001. godine, obranila je doktorsku disertaciju naslovljenu “Modeli hrvatske suvremene autobiografske proze”. Bila je suradnica na MZOS-evim projektima: Hrvatska književni barok u Slavoniji; Osijek kao književno i kulturno srednjoeuropsko središte; Književni dokumentarizam u Slavoniji te Kultura i identitet u slavonskom književnom dokumentarizmu. Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku predaje u statusu redovitog profesora kolegije iz područja književnosti. Od 2006. dekanica je Umjetničke akademije u Osijeku. Za svoj rad je nagrađena brojnim priznanjima: 1997. Josip i Ivan Kozarac za najbolje znanstveno djelo („Montaža citatnih atrakcija“, 1997); 2000. „Fran Galović“ za najbolje djelo zavičajne tematike (u suradnji s Goranom Remom za Osječku čitanku, 2000); 2003. Povelja grada Osijeka za kulturu; 2005. Julije Benešić za najuspješnije književno-kritičarsko djelo (Gola u snu, 2005); 2007. Povelja grada Požege za kulturu; 2009. Pečat grada Osijeka za znanost; 2013. Ars longa, vita brevis za najbolju prevedenu knjigu eseja u Makedoniji (O strasti, čitanju, dokolici, 2011); 2014. Akademija Mediterana za ukupni stvaralački i književni opus, Struga, Makedonija. Autorica je ili urednica šesnaest znanstvenih i stručnih knjiga te autorica pedesetak znanstvenih članaka.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=201714

Suradnica u sklopu projekta istražuje temu ”Ekonomsko polje i suvremena hrvatska književnost”.