prof. dr. sc. Jasna Horvat

Jasna Horvat (Osijek, 1966) redovita je profesorica u trajnom zvanju kvantitativne metodologije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pet godina je u sklopu znanstvenog projekta vodila CATI (computer assisted telephone interviewing) centar – poligon usmjeren na razvijanje mjernih instrumenata i provođenje statističkih analiza u istraživanju tržišta. Samostalno je vodila više znanstvenih projekata te jedan bilateralan projekt. Bila je voditeljica projekata: Kvaliteta mjernih instrumenata; Razvoj mjernih instrumenata za kvantitativna mjerenja u ekonomiji; Statistički mjerni instrumenti:konstrukcija i prilagodba poduzetničkoj ekonomiji pri MZOS-u te dvogodišnjeg bilateralnog projekta (Hrvatska – Slovenija) Razvoj mjernih instrumenata kao podrška istraživanju marketinških procesa poduzeća i njihovih održivih konkurentskih prednosti. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku izvodi nastavu na preddiplomskom studiju, diplomskom studiju, poslijediplomskom specijalističkom studiju te doktorskom studiju. Objavila je dvije znanstvene monografije i nekoliko desetaka članaka u domaćim i inozemnim publikacijama. Autorica je 11 romana. Osnivačica je Instituta za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji – Andizet te je predsjednica programskog odbora Kreativne riznice – popularizacijskog simpozija kreativne industrije Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Autorica je brojnih međunarodnih znanstvenih radova, teoretičarka je kulture i nagrađivana književnica čija su književna djela nastavna građa na različitim fakultetima u Republici Hrvatskoj. Roman Az nagrađen je prestižnom nagradom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za književnost 2010. godine. Jasna je Horvat dobitnica i Pečata grada Osijeka za osobita ostvarenja na području književnosti 2011. godine. Područja njezina interesa jesu: kvantitativna ekonomija, multivarijatna statistika, dizajn upitnika, metode istraživanja, kulturna i kreativna industrija, kreativna ekonomija, kulturni i kreativni proizvodi, lingvistika, glagoljica, teorija književnosti i kulturni identitet.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=174705

Suradnica u sklopu projekta istražuje temu ”Statistička analiza radnika u kulturnoj i kreativnoj industriji s posebnim fokusom na nakladništvo”.