prof. dr. sc. Stipe Grgas Mufa

Stipe Grgas (Zablaće, 1951) diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu grupu engleski jezik i književnost i sociologiju. Godine 1977. magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, obranivši radnju “Vacillations in the Art and Vision of William Butler Yeats”. Potom je dvije godine (1979-1980) radio kao srednjoškolski profesor engleskog jezika na srednjoj školi u Drnišu. Godine 1980. izabran je za znanstvenog asistenta na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zadru. Godine 1988. obranio je doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod naslovom “Iščitavanje djela W.B. Yeatsa u kontekstu Nietzscheova mišljenja”. Iste je godine izabran u zvanje docenta dok je u prosincu 1996. izabran u zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija. Godine 2000. izabran je u zvanje redovitog profesora da bi 2005. bio izabran u trajno zvanje redovitog profesora. Od rujna 2005. zaposlen je na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao voditelj Katedre za amerikanistiku. Stipe Grgas bio je voditelj triju projekata pri MZOS-u: Irsko pjesništvo poslije Yeatsa; Prostor u književnosti i Konceptualizacija mora u američkom spacijalnom imaginariju. Bio je suradnik na projektu: Hrvatsko-irske književne veze pri MZOS-u, a trenutno je suradnik na projektu Kulturna povijest kapitalizma: Britanija, Amerika, Hrvatska pri HRZZ gdje se bavi kulturnom povijesti kapitalizma u Sjedinjenim Američkim Državama. Stipe Grgas je bio član uredništva Radova -filološki razdio i povjerenstva za izdavačku djelatnost Filozofskog fakulteta u Zadru, a tijekom izlaženja časopisa Glasje (1993-2004) bio mu je glavni urednik. Član je sljedećih društava i profesionalnih udruženja: Hrvatskog društva anglističkih studija (HDAS); European Society for the Study of English (ESSE): International Association for the Study of Irish Literature (IASIL); International Society for the Study of European Ideas (ISSEI); predsjednik je regionalne organizacije američkih studija za jugoistočnu Europu. Posebna su područja njegova znanstvenog interesa američka i irska književnost i kultura, kulturalnistudiji te pitanje ljudske prostornosti. U zadnje vrijeme bavi se istraživanjem odnosa ekonomije i književnosti. Autor je i urednik šest monografija i više desetaka znanstvenih članaka objavljenih u zemlji i inozemstvu.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=113696

Suradnik u sklopu projekta istražuje temu ”Ekonomija i hrvatska prozna produkcija osamdesetih”.