O projektu

Istraživački projekt ”Ekonomski temelji hrvatske književnosti” koji financira Hrvatska zaklada za znanost ima za cilj stvaranje temeljnih znanja za istraživanje odnosa ekonomije i hrvatske književnosti kroz različita razdoblja hrvatske književne povijesti. Ekonomiju ovdje shvaćamo u širem značenju područja i praksi proizvodnje, potrošnje, distribucije i trgovine iako će pojedini segmenti istraživanja obuhvatiti i odnos hrvatske književnosti i ekonomske znanosti kao njegove integralne sastavnice na metodološkom i tematskom planu.  

Povezivanje polja ekonomije i književnosti temelji se na nekoliko pretpostavki i zapažanja:
1) ekonomski procesi uvelike kreiraju životnu realnost na gotovo svim razinama pa tako pronalaze svoju specifičnu artikulaciju u književnoj imaginaciji
2) književnost je kao institucija već zarana pokazala svoj robni karakter i ovisnost o ekonomskim procesima proizvodnje, distribucije i potrošnje
3) suvremena ekonomska misao uzima u obzir ekonomske predodžbe književnih tekstova koji nude složenije razumijevanje ekonomskih procesa što ukazuje na neadekvatnost usko definiranog ekonomskog znanja, koje je potrebno nadopuniti
4) suvremeni procesi unutar sfere financijskog kapitala pokazuju gotovo fikcionalnu kvalitetu jer se ekonomija sve više odmiče od realnosti proizvodnje i odvija na terenu spekulativnog novca ili novca na nestvarnim temeljima što je u novije vrijeme uzrokovalo brojne krize na globalnoj i lokalnoj razini, nerijetko problematizirane i u samim književnim tekstovima, kako inozemnima, tako i domaćim (primjerice u djelima autora kao što su Pynchon, DeLillo, Powers, Vidić, Perišić, Bulić, Radaković i dr.).
Iz navedenih pretpostavki i zapažanja zaključujemo da književnost i ekonomija kao tradicionalno odvojene sfere imaju itekako puno dodirnih točaka i razloga za proučavanje njihova odnosa.

U cilju stvaranja temeljnog znanja za istraživanje ove problematike,  cilj nam je izraditi interdisciplinarni metodološki okvir za pristup navedenoj problematici koji bi na relevantan i svrhovit način povezivao načela filološke, kulturološke i ekonomske analize s kojim bismo pristupili bogatom hrvatskom književnom arhivu povezanom s ekonomskim temama i procesima kroz tri  problemska fokusa istraživanja, a to su:

  1. Istraživanje ekonomskih reprezentacija u tekstovima hrvatske književnosti
  2. Istraživanje pozicije hrvatske književnosti kao institucije u ekonomskom polju i
  3. Istraživanje analogija između diskurzivnosti hrvatske književnosti i ekonomije.

U svaki od naznačenih  fokusa istraživanja raspoređeni su istraživači  tima koji broji 12 stručnjaka i 7 inozemnih konzultanata.

Istraživačka aktivnost u prvome redu obuhvaća prikupljanje materijala, literature i pripremne radove koji se odvijaju na domaćim i inozemnim znanstvenim institucijama u cilju stvaranja adekvatnog metodološkog okvira čija  saznanja zatim primjenjujemo na hrvatski književni arhiv. Iz takve metodološke pozicije cilj nam je sustavno obuhvatiti što iscrpniji broj pojava, procesa i institucija iz različitih razdoblja hrvatske književne povijesti i suvremenosti u cilju stvaranja temeljnih znanja za istraživanje odnosa hrvatske književnosti i ekonomije.

Projekt je započeo s radom 1. ožujka 2017. i odvijat će se do 1. ožujka 2020. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.