dr. sc. Ivana Drenjančević

Ivana Drenjančević (Zagreb,1982) diplomirala je hrvatski jezik i književnost i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2006. godine. Od iste radi kao znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Odjskeu za hrvatski jezik i književnost, Katedri za noviju hrvatsku književnost. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorirala je 2012. godine s temom „Vizualnost u pjesništvu Tina Ujevića“. Aktivno je uključena u nastavu na Katedri za noviju hrvatsku književnost, a od 2008. do 2014. vodi jezikoslovne i književne seminare u sklopu Zagrebačke slavističke škole. Bila je suradnica na projektu Hrvatsko pjesništvo od romantizma do postmodernizma pri MZOS-u. Objavila je desetak znanstvenih radova, poebice iz područja dvadesetostoljetne hrvatske lirike. Suradnica je Hrvatske književne enciklopedije i Leksikona Antuna Gustava Matoša.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=291891

Suradnica u sklopu projekta istražuje temu ”Ekonomija čitanja hrvatskog modernističkog pjesništva”.