prof. dr. sc. Tatjana Jukić

Tatjana Jukić (Drvar, 1968) redovita je profesorica na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ujedno predstojnica Katedre za englesku književnost. Na istom je fakultetu diplomirala komparativnu književnost i engleski jezik i književnost, te magistrirala i doktorirala (1992, 1996, 2000). Predavala je u trima doktorskim programima: u Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture (Filozofski fakultet u Zagrebu), Doktorskom studiju kroatistike (Filozofski fakultet u Zagrebu) te u Doktorskom programu anglistike (Sveučilište u Debrecenu, Mađarska). Od 2005. do 2007. bila je predsjednica Hrvatskog semiotičkog društva. Tatjana Jukić bila je voditeljica projekta Trauma i identitet, u sklopu istraživačkog programa Hrvatskog semiotičkog društva (financijska potpora: Grad Zagreb, Gradski ured za kulturu). Također, bila je voditeljica znanstvenoistraživačkog projekta Granice književnog pamćenja: Hrvatska u Europi i Europa u Hrvatskoj, 1939-2005 pri MZOS-u, a trenutno je voditeljica projekta Kulturna povijest kapitalizma: Britanija, Amerika, Hrvatska pri HRZZ u kojem se bavi istraživanjem složenih međuodnosa američke, britanske i hrvatske kulturne povijesti kapitalizma. Kao suradnica, Tatjana Jukić je sudjelovala i u sljedećim znanstvenoistraživačkim projektima MZOS-a: Suodnosi hrvatske i anglofonih književnosti u dvadesetom stoljeću“; Etika performativa te Verbalno i vizualno: performativnost, reprezentacija, interpretacija. Najzad, Jukić je sudjelovala u široko postavljenom međunarodnom projektu Europske kritičke tradicije: recepcija britanskih i irskih autora u Europi (University of London). Projekt financijski podupiru the British Academy, the Arts and Humanities Research Board (AHRB), the Leverhulme Trust, the ESF (European Science Foundation), the MHRA (Modern Humanities Research Association), te Association for the Advancement of Intercultural Understanding. Autorica je dviju knjiga te nekoliko desetaka znanstvenih članaka u domaćim i inozemnim publikacijama. Jukić je sudjelovala u istraživanju i pratećim publikacijama u izdanju Continuum Press (London i New York), godine 2004. i 2007.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=212016

Suradnica u sklopu projekta istražuje temu ”Ekonomija i hrvatska književnost: psihoanalitička i (post)marksistička perspektiva”.