doc. dr. sc. Marijana Hameršak

Marijana Hameršak (Split, 1977) diplomirala je 2000. komparativnu književnost i opću lingvistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu 2008. obranila doktorski rad „Tvorbe djetinjstva i preobrazbe bajke u hrvatskoj dječjoj književnosti“ . Od 2001. zaposlena je pri Institutu za etnologiju i folkloristiku kao znanstvena novakinja, a od 2011. na radnom mjestu znanstvene suradnice. U zvanje više znanstvene suradnice izabrana je 2013. godine, a u zvanje naslovne docentice 2015. godine.
Autorica je knjiga Pričalice: o povijesti djetinjstva i bajke (2011) i Uvod u dječju književnost (sa Dubravkom Zima, 2015). Sa Suzanom Marjanić uredila je zbornik Folkloristička čitanka (2010), a s Ivom Pleše i Ana-Marijom Vukušić zbornik Proizvodnja baštine: kritičke studije o nematerijalnoj kulturi (2013). U Hrvatskoj i inozemstvu objavila je tridesetak izvornih znanstvenih radova te pedesetak stručnih radova o teorijskim i povijesnim aspektima dječje književnosti, usmenosti, povijesti čitanja i knjige te radove iz područja metodologije i povijesti etnologije i folkloristike. Kao znanstvena novakinja bila je suradnica na sljedećim MZOS-ovim projektima: Interpretativne razine tradicije; Folklor, književnost i kultura: predaja, bajka, maska i mit te Genološki aspekti usmene književnosti. Također, bila je suradnica na bilateralnom projektu Etnološka i folkloristička istraživanja kulturnih prostora (Slovenija-Hrvatska). Član je uredništva blioteke Nova Etnografija (2016-), bila je članica uredništva časopisa Libri et liberi (2012-2013). Kao stipendist boravila je na više kraćih usavršavanja u inozemstvu (Njemačka, Švicarska, Slovenija i Italija). Od 2009. do 2011. surađivala je sa Sveučilištem u Dubrovniku, kao izvođačica, a nakon izbora u zvanje i nositeljica kolegija Etnologija i folkloristika I. Od 2009. do 2016. godine kontinuirano je surađivala s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi iz područja dječje književnosti, folkloristike i etnografije čitanja.

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=238596

Suradnica u sklopu projekta istražuje temu ”Ekonomski temelji proučavanja povijesti knjige i povijesti čitanja u Hrvatskoj”.