prof. dr. sc. Krešimir Nemec

Krešimir Nemec (Županja, 1953) diplomirao je 1977. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (grupe Jugoslavenski jezici i književnosti i Komparativna književnost). Magistarsku radnju obranio je 1981., a doktorsku disertaciju 1985. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu zaposlen je od 1979. godine u zvanju asistenta, docenta (1986), izvanrednoga profesora (1991) i redovitoga profesora (1996). Od 2001. godine redoviti je profesor u trajnom zvanju. Za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2008. Od 2012. član Predsjedništva HAZU. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. U proteklih je 10 godina bio voditelj projekata Hrvatski roman i popularna kultura i Hrvatski roman 1945-2000 pri MZOS-u te suradnik na međunarodnim projektima: Ambivalencija fin de sièclea: Beč-Zagreb pri Ministarstvu znanosti Republike Austrije; Slika žene u njemačkom i hrvatskom romanu 19. stoljeća, Žensko pismo i rodno pitanje u književnosti i Recepcija hrvatske književnosti u Njemačkoj; Hrvatsko-slovenske kulturne i književne veze pri Ministarstvu znanosti Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Od 1986. do 1988. bio je predavač hrvatskoga jezika i književnosti na Sveučilištu Ruhr u Bochumu; 1999. i 2003. godine predavao kao gost na Sveučilištu Humboldt u Berlinu, a šk. god. 2004-2005. radio kao gost-profesor na Sveučilištu u Klagenfurtu. Po pozivu predavao je na sljedećim stranim sveučilištima: Ljubljana, Graz, Pariz, Budimpešta, Pečuh, Szombathely, Klagenfurt, Skopje, Berlin, Göttingen, Hamburg, Beč, Helsinki. Glavni je urednik Akademijina časopisa Forum. Autor je 15 znanstvenih knjiga, antologija i dr. te više od 150 znanstvenih radova, objavljenih u zemlji i inozemstvu. Za svoj znanstveni rad nagrađen je brojnim nagradama, među kojima su: Državna nagrada za znanost (1999), Nagrada HAZU za književnost (1999), Nagrada Brandenburške akademije znanosti u Berlinu (2004), Herderova nagrada za književnost na Sveučilištu u Beču (2005), Nagrada Josip i Ivan Kozarac za životno djelo (2015), Nagrada Vladimir Nazor za knjigu ”Poetika Ive Andrića” (2017).

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=92333

Suradnik u sklopu projekta istražuje temu ”Reprezentacija novca u hrvatskoj književnosti”.