red. prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović

Cvijeta Pavlović (Zagrebu, 1970) diplomirala je komparativnu književnost i romanistiku (1994) te bibliotekarstvo (1994) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stipendistica Odsjeka za romanistiku, za izradu diplomskoga rada koristi studijski boravak u Ženevi (1993). Stipendistica Francuske ambasade u Zagrebu, boravi na dodiplomskom jezičnom usavršavanju u Aix-en-Provence (1993). Od 1995. zaposlena na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za komparativnu književnost, Katedri za komparativnu povijest hrvatske književnosti. Magistrirala na temi „Šenoini prijevodi s francuskoga jezika“ (1999). Doktorirala na temi „Pripovjedni postupci Šenoine epske poezije“ (2003). Uže područje djelovanja usmjeruje na komparativno proučavanje povijesti hrvatske književnosti s naglaskom na romansko-hrvatskim vezama i dodirima. Sudjelovala kao predavač na Radionici za stariju hrvatsku književnost u Međunarodnom središtu hrvatskih sveučilišta u Dubrovniku s temom Romantičke mistifikacije (1997). Kao gost-predavač održala je pozivno predavanje Ivo Vojnović u kontekstu europskoga esteticizma na Sveučilištu u Udinama (2005). Voditeljica je radionice komparativne književnosti u Splitu Hipermapiranje Dioklecijanove palače: grad u knjigama (2016). Bila je je voditeljica projekta Europski kontekst hrvatske književnosti pri MZOS-u i voditeljica znanstvenoga istraživanja uz sveučilišnu potporu Fantastika: problem zbilje. Trenutno je suradnica na projektu Dalmatia – a destination of european Grand Tour in 18th and 19th century (GrandTourDalmatia) pri HRZZ gdje istražuje metode reprezentacije prostora Dalmacije iz perspektive imagologije te proučavanja, s jedne strane baštinjenoga tj. «klasičnoga», a s druge strane «egzotičnoga» prostora u putopisima 18. i 19. stoljeća s ciljem identifikacije, problematizacije i integracije tema vezanih uz fenomen bilježenja prostora koji je formativno djelovao na razvoj europskih stilova 18. i 19. stoljeća u književnosti, umjetnosti i arhitekturi. Autorica je ili urednica desetak znanstvenih i stručnik knjiga, nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova. Suradnica je u Leksikonu hrvatskih pisaca, Leksikonu svjetskih pisaca, Leksikonu svjetske književnosti, Hrvatskoj općoj enciklopediji, Leksikonu Marina Držića, Hrvatskoj književnoj enciklopediji, Leksikonu književno-kulturnoga nazivlja i Leksikonu Antuna Gustava Matoša.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=211695

Suradnica u sklopu projekta istražuje temu ”Ekonomski temelji devetanestostoljetne književnosti: hrvatsko-francuske poredbene veze”.