Konzultanti

Prof. dr. sc. Andrea Meyer-Fraatz , Institut za slavistiku Sveučilišta Friedrich Schiller u Jeni, Njemačka

Izv. prof. Magdalena Dyras, Institut slavenskih filologija Jagelonskog sveučilišta u Krakovu, Poljska

doc. dr. sc. Josipa Mijoč, Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

prof. dr. sc. Paul-Louis Thomas , Slavistički studiji Sveučilišta Sorbonne u Parizu, Francuska

dr. sc. Sabine Kirfel, Institut za slavistiku Sveučilišta Humboldt u Berlinu, Njemačka

prof. dr. sc. Mary Neuburger, Slavistički i euroazijski studiji Sveučilišta Texas u Austinu, SAD

dr. sc. Dijana Jelača, Odsjek za retoriku, komunikaciju i kazalište Sveučilišta Fordham u New Yorku, SAD

Izv. prof. dr. sc. Katarina Livljanić, Université Paris-Sorbonne (Paris IV), Musique et Musicologie