doc. dr. sc. Danijela Lugarić Vukas

Danijela Lugarić Vukas (Zagreb, 1979) obranila je 2010. pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu disertaciju pod nazivom „Ruski bardi: modusi popularnog u ruskoj kantautorskoj poeziji B. Okudžave i V. Vysockog“. Od 2005. godine održava nastavu na Katedri za rusku književnost pri Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti. Održala je pozvana predavanja tijekom ljetnog instituta The New York-St. Petersburg Institute of Cognitive and Cultural Studies, Filološki fakultet, Sankt-Peterburg, Ruska Federacija (2009, 2011, 2014) te na Odjelu za ruski jezik i književnost pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru (2012). Na Sveučilištu California, Berkeley (SAD) gostovala je na slavističkom seminaru iz hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika te održala predavanje Memory on socialism studentima poslijediplomskoga studija, a na Sveučilištu Stony Brook (SAD) održala je pozvano predavanje Dealing with identity crises in contemporary Russian mass culture (2010). Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama (Beograd, Cluj Napoca, Jena, New York, Prag, Pula, Sankt-Peterburg, St. Gallen, Tallinn, Zadar, Zagreb, Zagreb itd.) te od 2005. objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i inozemnim publikacijama. Više je puta boravila na stručnim usavršavanjima na Filološkom fakultetu u Sankt-Peterburgu (2006, 2007, 2008, 2009 i 2013), na Sveučilištu uKonstanzu (2004) te na University of California, Berkeley (2011). Dobitnica je plakete Badalićevi dani kao najbolja studentica rusistike 2002. godine te stipendija DAAD-a 2004; stipendije Ruske Federacije 2006; stipendije Američke vlade Junior Faculty Development Program 2011. godine. Dugogodišnja je suradnica New York-St. Petersburg of Linguistics, Cognition and Culture. Godine 2014. tijekom ljetnog instituta je održavala nastavu u trotjednom trajanju (naziv kolegija: Cultural Memory, Trauma and the Body, s Dijanom Jelača, SAD). Dosad je surađivala na dva projekta MZOS-a (Enciklopedija hrvatske književnosti te Suvremena ruska književnost). Trenutno je suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća gdje se bavi mitovima sovjetskog društva. U travnju 2015. bila je suorganizatorica znanstvenog simpozija The Future(s) of Post-Socialism pri Stony Brook Universityju. U rujnu 2015. s Institutom za mađarsku književnost i kulturalne studije (ELTE, Budimpešta) organizirala je međunarodni skup Mit, trauma i sjećanje u srednjoeuropskim i istočnoeuropskim kulturama. Autorica je znanstvene monografije Ruski bardi: popularno u poeziji Bulata Okudžave i Vladimira Vysockog (2011), dvadesetak znanstvenih i dvadesetak stručnih radova objavljenih u Hrvatskoj ii inozemstvu.
Od 2013. godine predstojnica je Zavoda za znanost o književnosti.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265032

Suradnica u sklopu projekta istražuje temu ”Ekonomija klase u ruskoj i hrvatskoj književnosti druge polovice 20. st. ”