dr. sc. Lana Molvarec

Lana Molvarec (Zagreb, 1983) diplomirala je 2006. kroatistiku i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istome je fakultetu od zaposlena od 2008. kao znanstvena novakinja na projektu Hrvatski roman i popularna kultura, odnosno kao mlađa asistentica pri Katedri za noviju hrvatsku književnost. Nakon završenoga Poslijediplomskog studija književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorirala je temom „Izmještenje i identitet u hrvatskoj prozi od krugovaške generacije do danas“ (2014) koju je u sklopu projekta izradila pod mentorstvom prof. dr. sc. Krešimira Nemeca. Od 2008. godine aktivno je uključena u izvođenje nastave na Katedri za noviju hrvatsku književnost u kolegijima Uvod u noviju hrvatsku književnost I. i II., Novija hrvatska književnost-čitanje tekstova te od 2015. godine na kolegiju Hrvatska dječja književnost. Sudjelovala je na petnaestak međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija te objavila petnaestak znanstvenih radova te desetak stručnih radova i književnih prikaza. U studenom 2015. održala je pozvano predavanje na Sveučilištu u Uppsali pod naslovom Representations of Scandinavia in contemporary Croatian and Bosnian literary and media discourse. Njezini znanstveni interesi uključuju suvremenu hrvatsku književnost, teorije identiteta, teorije prostora i izmještanja te dječju književnost. Od 2013. godine programska je tajnica Zagrebačke slavističke škole. Od 2014. godine u statusu je znanstvene novakinje-poslijedoktorandice.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=304950

Suradnica u sklopu projekta istražuje temu ”Odnos ekonomskog i književnog polja na primjeru hrvatske proze 20. i 21. stoljeća: između ideologije i identiteta”.