Izlaganje red. prof. Cvijete Pavlović na skupu ”100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive” 15. studenog 2019.

Prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović 15. studenog 2019. održala je na međunarodnom znanstvenom skupu ”100 godina zagrebačke romanistike:
tradicija, kontakti, perspektive” izlaganje pod naslovom ”La réception de Victorien Sardou (1831-1908) en Croatie”.

Program skupa dostupan na https://romanistika100.ffzg.unizg.hr/program-15-11-2019-hr/