”Ekonomija i književnost/Economy and Literature”, održana završna konferencija na projektu 18.-19. prosinca 2019.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 18. i 19. prosinca 2019. održana je završna konferencija u sklopu projekta ”Ekonomski temelji hrvatske književnosti” na kojoj je sudjelovalo tridesetak domaćih i inozemnih sudionika sa svojim izlaganjima o različitim aspektima odnosa ekonomije, književnosti i kulture.

Sažeci izlaganja dostupni su na:http://ethk.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2020/01/Zavrsna-konferencija-sazetci.pdf

”EKONOMIJA I KNJIŽEVNOST//ECONOMY AND LITERATURE”, najava završne konferencije na projektu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 18. i 19. prosinca

Letak programa konferencije dostupan na http://ethk.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2019/12/Letak-za-web.pdf

Program u pdf-u dostupan na http://ethk.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2019/12/ETHK-zavrsna-konfa-program-FINAL.pdf

Plakat konferencije dostupan na http://ethk.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2019/12/Plakat_za-web-4.pdf

Izlaganja doc. dr. sc. Maše Kolanović i doc. dr. sc. Danijele Lugarić na konferenciji Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies, San Francisco, 23. – 26. studeni 2019.

Doc. dr. sc. Maša Kolanović i doc. dr. sc. Danijela Lugarić održale su 26. studenog 2019. izlaganja ”(Dis)Belief in Banks and Credit System in Postsocialist Croatia” i ”In-Between Illness and Success: Cultivating a Domestic Aesthetic in Contemporary Russian Female Prose Fiction” unutar panela ”Cultural (Dis)Belief in Systems: Socialism and Capitalism on the Battlefield” u sklopu konferencije Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies koja se održala u San Franciscu od 23. do 26. studenog 2019.

Program konferencije dostupan je na https://convention2.allacademic.com/one/aseees/aseees19/index.php?cmd=Online+Program+Load+Focus&program_focus=program_calendar&PHPSESSID=hat442jsakhs28o7i9k7vf2k31

Izlaganje red. prof. Cvijete Pavlović na skupu ”100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive” 15. studenog 2019.

Prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović 15. studenog 2019. održala je na međunarodnom znanstvenom skupu ”100 godina zagrebačke romanistike:
tradicija, kontakti, perspektive” izlaganje pod naslovom ”La réception de Victorien Sardou (1831-1908) en Croatie”.

Program skupa dostupan na https://romanistika100.ffzg.unizg.hr/program-15-11-2019-hr/

Izlaganje doc. dr. sc. Marijane Hameršak na konferenciji Literary Citizenship, Oslo 25. – 27. 9. 2019.

Dr. sc. Marijana Hameršak sudjelovala je na konferenciji Literary Citizens of the World (LitCit), Literary Citizenship (Oslo, 25.-27. rujna 2019.) Na konferenciji je u okviru tematskog bloka ”Practices of Publication, Consumption and Communication” održala u sklopu projekta izlaganje ”From book subscription to literary citizenship: book subscription between history of the book, cultural geography and gift economy”.

Program konferencije je dostupan na https://www.nb.no/content/uploads/2019/09/LitCit_FinalProgramme23.09.19.pdf

Izlaganje prof. dr. sc. Tatjane Jukić na konferenciji “From Queen Anne to Queen Victoria”, Varšava, 25. – 27. rujna 2019.

Prof. dr. sc. Tatjana Jukić boravila je na Sveučilištu u Varšavi u rujnu 2019., gdje je sudjelovala na konferenciji “From Queen Anne to Queen Victoria”, u organizaciji Centra za britanske studije, s fokusom na istraživanju kulturne produkcije 18. i 19. stoljeća. Održala je izlaganje pod naslovom “A Victorian Antigone: The Dual Revolution as Narrative Intelligence in Elizabeth Gaskell’s North and South”, u kojemu je naglasak stavila na analizu odnosa industrijske revolucije i romana u 19. stoljeću. Pošavši od tzv. dvojne revolucije kao koncepta koji je obilježio recentne povijesti 19. stoljeća (E. Hobsbawm, J. Osterhammel), Jukić je postavila tezu da viktorijanski industrijski roman anticipira taj koncept i artikulira ga kao specifičnu pripovjednu inteligenciju.

Program konferencije dostupan je na http://qaqv-ia.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/176/2019/09/programme-QAQV-7-2019-final-19.09.2019.pdf

Izlaganje doc. dr. sc. Lane Molvarec na Sedmom hrvatskom slavističkom kongresu u Šibeniku, 25. rujna 2019.

Doc. dr. sc. Lana Molvarec održala je u sklopu tematske sekcije ”Mediteranske sastavnice hrvatskog jezika, književnosti i kulture” izlaganje pod naslovom ”U Splitu i oko Splita. Ekonomija, prostor i suvremeni hrvatski roman”. U izlaganju su se razmotrile predodžbe Splita i splitske okolice u nekoliko suvremenih književnih romana. Autorica je dala kratak pregled dominantnih predodžbi: Split kao grad Dioklecijanove palače i Grgura Ninskog, Split iz operete i s razglednice, Split kao težački grad, Split kao vražji otok i grad-slučaj. U suvremenim književnim tekstovima, od tranzicije do danas, uočava se dramatičan rascijep između apokaliptične slike grada favela i arhitektonskog kaosa u tranziciji te slike pomodne poželjne turističke destinacije koja je dominantna u zadnjih desetak godina. Paralelno, u izlaganju se prati imaginacija splitske okolice i periferije koja, čini se, ostaje neželjeno Drugo. Glavninu analize čine romani Olje Savičević Ivančević Adio, kauboju i Pjevač u noći, Jurice Pavičića Ovce od gipsa i Crvena voda te Nebojše Lujanovića Južina. Osobita se pažnja usredotočila na preobrazbu prostora što je neizostavno vezano za književne imaginacije metamorfoza kapitalizma u hrvatskom društvu i kulturi od rata i tranzicije do uključenosti u tokove globalnog turizma.

Program kongresa dostupan je na https://7hsk.ffzg.unizg.hr/program/

Izlaganje doc. dr. sc. Maše Kolanović na konvenciji Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies u Zagrebu, 15. lipnja 2019.

Doc. dr. sc. Maša Kolanović održala je na konvenciji Udruženja za slavističke, istočnoeuropske i euroazijske studije izlaganje ”Close Encounter with US Capitalism: Economic Imagery of the West in Yugoslav Travel Writings” u sklopu panela ”Cultural Cold War: Capitalist-Socialist Tensions, Alignment, and Negotiating Practices in Eastern European Consuming Cultures”. Kolanović se u svom izlaganju osvrnula na jugoslavenske putopise Sjedinjenim Američkim Državama tijekom hladnoratovske geopolitičke dinamike, s posebnim fokusom na ”ekonomski imaginarij” kapitalizma prilikom bliskog susreta putopisaca čiji je ideološki i vrijednosti horizont diskurzivno izgrađen na tekovinama jugoslavenske političke bastardnosti.

Sažetak izlaganja dostupan je na https://convention2.allacademic.com/one/aseees/summer19/index.php?cmd=Online+Program+View+Paper&selected_paper_id=1525926&PHPSESSID=u6bjiv0gs71tuljd1dibrf7m90