Izlaganje doc. dr. sc. Lane Molvarec na Sedmom hrvatskom slavističkom kongresu u Šibeniku, 25. rujna 2019.

Doc. dr. sc. Lana Molvarec održala je u sklopu tematske sekcije ”Mediteranske sastavnice hrvatskog jezika, književnosti i kulture” izlaganje pod naslovom ”U Splitu i oko Splita. Ekonomija, prostor i suvremeni hrvatski roman”. U izlaganju su se razmotrile predodžbe Splita i splitske okolice u nekoliko suvremenih književnih romana. Autorica je dala kratak pregled dominantnih predodžbi: Split kao grad Dioklecijanove palače i Grgura Ninskog, Split iz operete i s razglednice, Split kao težački grad, Split kao vražji otok i grad-slučaj. U suvremenim književnim tekstovima, od tranzicije do danas, uočava se dramatičan rascijep između apokaliptične slike grada favela i arhitektonskog kaosa u tranziciji te slike pomodne poželjne turističke destinacije koja je dominantna u zadnjih desetak godina. Paralelno, u izlaganju se prati imaginacija splitske okolice i periferije koja, čini se, ostaje neželjeno Drugo. Glavninu analize čine romani Olje Savičević Ivančević Adio, kauboju i Pjevač u noći, Jurice Pavičića Ovce od gipsa i Crvena voda te Nebojše Lujanovića Južina. Osobita se pažnja usredotočila na preobrazbu prostora što je neizostavno vezano za književne imaginacije metamorfoza kapitalizma u hrvatskom društvu i kulturi od rata i tranzicije do uključenosti u tokove globalnog turizma.

Program kongresa dostupan je na https://7hsk.ffzg.unizg.hr/program/