Stručni sastanak radne skupine za organizaciju završne konferencije na projektu, 10. rujna 2019.

10. rujna na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je sastanak radne skupine za organizaciju završne konferencije na projektu koja je planirana za prosinac 2019.