Predavanje ”Pluralnost ekonomskih procesa u hrvatsko-poljskom kulturološkom i književnom kontekstu” , Jagelonsko sveučilište u Krakowu

Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić boravila je između 6. i 9. srpnja 2017.  u Krakowu gdje je na Jagelonskom sveučilištu u suradnji s Konzulatom Republike Hrvatske u Krakowu održala predavanje na temu ”Pluralnost ekonomskih procesa u hrvatsko-poljskom kulturološkom i književnom kontekstu”  povodom  Festivala uličnog kazališta.