Predavanje prof. dr. sc. Krešimira Nemeca na Jagelonskom sveučilištu (Krakov)

Prof. dr. sc. Krešimir Nemec 17. svibnja 2018. održao je na Jegelonskom sveučilištu u Krakovu predavanje pod naslovom ”Krležino djelo danas: između ideologije i estetike” u kojem je bilo riječ o suvremenim čitanjima Krleže u novom političkom, ekonomskom i estetskom kontekstu.

photo: Krešimir Nemec