Istraživački boravak doc. dr. sc. Macieja Falskog na Sveučilištu u Zagrebu, 11. – 16. veljače 2019.

Doc. dr. sc. Maciej Falski sa Sveučilišta u Varšavi boravio je u sklopu projekta na istraživačkom boravku na Sveučilištu u Zagrebu od 11. do 16. veljače 2019. u sklopu kojeg je istraživao ekonomske aspekte hrvatske književnosti predilirskog doba u znanstvenim institucijama u Zagrebu.