Istraživački boravak na znanstvenim institucijama u Sankt Peterburgu

Suradnica na projektu, doc. dr. sc. Danijela Lugarić Vukas od 3. do 10. lipnja boravila je na više znanstvenih institucija u Sankt Peterburgu gdje je sudjelovala je s izlaganjem i diskusijama na konferenciji ”Ekonomija. Književnost. Jezik”  (Fakultet slobodnih umjetnosti Smol’nyj), na jednodnevnoj konferenciji ”Blokada sjećanja – sjećanje o blokadi” na Europskom sveučilištu u Sankt-Peterburgu te na ciklusu rasprava o 1968. u sovjetskoj / ruskoj filozofskoj i kulturološkoj misli, historiografiji i umjetnosti u Ermitažu. U javnoj knjižnici i Puškinovu domu prikupljala je građu za dva poglavlja u knjizi Izleti u Drugo: mit, klasa i rod (rasprave o ruskoj književnosti, filmu i popularnoj kulturi).

photo: Danijela Lugarić

Istraživački boravak na Sveučilištu Texas u Austinu

Voditeljica projekta, doc. dr. sc. Maša Kolanović od 9. do 16. travnja boravila je na Sveučilištu Texas u Austinu na istraživačkom boravku na institucijama Harry Ransom Center i Perry-Castañeda Library u kojima je proučavala ekonomski imaginarij kapitalizma i socijalizma u dokumentarnoj građi američkih i britanskih političkih, ekonomskih, književnih i kulturnih tekstova (putopisa, brošura, turističkih i propagandnih kataloga i dr.)  o Jugoslaviji s kraja 40-ih i početka 50-ih godina 20. st.

photo: Maša Kolanović

The Cultural Life of Capitalism, izlaganje dr. sc. Maše Kolanović na Sveučilištu Columbia u New Yorku

Voditeljica projekta, doc. dr. sc. Maša Kolanović od 3. do 9. travnja 2018. boravila je na istraživačkom boravku na Sveučilištu Columbia (New York) gdje je 5. travnja sudjelovala na okruglom stolu ”Book Launch: The Cultural Life of Capitalism: (Post)Socialism and its Other” s izlaganjem ”The Cultural Life of Capitalism: Key Problems and Assumptions” zajedno s konzultanticom na projektu dr. sc. Dijanom Jelačom.

http://harriman.columbia.edu/event/book-launch-cultural-life-capitalism-yugoslavia-postsocialism-and-its-other

photo: John Bailyn

European Summer University in Digital Humanities

Dr. sc. Marijana Hameršak polazila je od 18. srpnja do 28. srpnja 2017. godine 8th European Summer University in Digital Humanities (ESU, Leipzig, Njemačka) posvećenu redovitom, godišnjem predstavljanju i preispitivanju ključnih mjesta, procedura, tendencija i alata suvremenih digitalnih tehnologija. U okviru gotovo dvotjednog programa predstavljen je niz tema i pristupa koji su relevantni ili potencijalno relevantni i za istraživanje odnosa ekonomije i književnosti, ponajprije u sferi kvantificiranja i kartografiranja proizvodnje i potrošnje književnih tekstova, zatim u sferi problematike visina naklada i vrsta nakladnika, distribucije, distributera i čitatelja, kao i u sferi računalne analize strukturne, stilske ili tematske razine književnih i drugih tekstova, odnosno u sferi strojno podržane analize ekonomije teksta, reprezentacije ekonomskih odnosa u tekstovima, ekonomske terminologije i sl.

Continue reading “European Summer University in Digital Humanities”