Istraživački boravak na znanstvenim institucijama u Sankt Peterburgu

Suradnica na projektu, doc. dr. sc. Danijela Lugarić Vukas od 3. do 10. lipnja boravila je na više znanstvenih institucija u Sankt Peterburgu gdje je sudjelovala je s izlaganjem i diskusijama na konferenciji ”Ekonomija. Književnost. Jezik”  (Fakultet slobodnih umjetnosti Smol’nyj), na jednodnevnoj konferenciji ”Blokada sjećanja – sjećanje o blokadi” na Europskom sveučilištu u Sankt-Peterburgu te na ciklusu rasprava o 1968. u sovjetskoj / ruskoj filozofskoj i kulturološkoj misli, historiografiji i umjetnosti u Ermitažu. U javnoj knjižnici i Puškinovu domu prikupljala je građu za dva poglavlja u knjizi Izleti u Drugo: mit, klasa i rod (rasprave o ruskoj književnosti, filmu i popularnoj kulturi).

photo: Danijela Lugarić